top of page

Gårdens historie

Vi har kilder fra Eplegården Søndre Storsand fra befolkningsveksten etter vikingtiden, men det har vært aktivitet på gården lenge før dette. Gården lå øde etter svartedauden, og var senere underlagt Klosteret på Hovedøya. Deretter kom gården på private hender, for så å bli krongods etter reformasjonen. Hovedhuset ble bygget i sveitserstil av sakfører O.O. Hansen i 1870 på tuftene av en mindre bygning. Tippoldefar, Alfred Clarendon Baltzersen fra Drøbak gikk fra seilskutelivet til å kjøpe gården av Siegfried Løvenskiolds dødsbo i 1902, og bygde ny låve og etablerte frukthage. Morenejorden med sand og stein er ideell for frukttrær, og Bestefar og Mormor Erling og Solveig Baltzersen spesialiserte gården mot fruktdyrking på 1950-tallet. I 1974 døde Erling brått, og Tove (født Baltzersen) og Knut Kielland Gransæther overtok. Gården ble utvidet i løpet av de neste årene til 4000 frukttrær. I 25 år drev Tove og Knut som fruktdyrkere, før vi overtok den 1. januar 2000. Gårdsutsalg og eplemostproduksjon har blitt sentrale elementer i driften siden da. I 2011 ble Eplegården den første bedriften i Hurum kommune (nå Asker kommune) til å destillere brennevin.

bottom of page